Regionaal instituut Cultuur- en kunsteducatie
Vacature combinatiefunctionaris cultuur (m/v)
Terug naar Nieuwsoverzicht

Vacature combinatiefunctionaris cultuur (m/v)

11-10-2018
Categorie: Rick

De gemeente Nederweert wil dat kunst, cultuur en sport voor alle inwoners toegankelijk is en blijft.

Sinds 2012 neemt de gemeente Nederweert deel aan de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties. Deze regeling wordt opgevolgd door de Brede Regeling Combinatiefuncties. Hierdoor ontstaan weer nieuwe mogelijkheden en kansen voor de inzet van combinatiefunctionarissen.

Cultuureducatie heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen zowel binnenschools als buitenschools. De komende jaren zal op de basisscholen in de gemeente Nederweert het accent komen te liggen op muziekeducatie. Om in pas te blijven lopen met de toenemende vraag naar muziekonderwijs zijn wij op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van:

Vacature combinatiefunctionaris cultuur (m/v) *

(0,45 fte )

*werkgebied gemeente Nederweert

Doel van de functie

Het zekerstellen van kwalitatief goede cultuureducatieprogramma’s, het muziekonderwijs in het bijzonder. Dit geldt voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in relatie tot de muziekverenigingen, het culturele veld, de naschoolse opvang en de IKC’s (integrale kindcentra).

Hoofdtaken

·          Coördineren, ontwikkelen, laten uitvoeren en evalueren van een samenhangend muziekprogramma, dit alles op basis van de wensen van het onderwijs/IKC’s en de mogelijkheden van de muziekverenigingen.

·          Onderhouden van een relevant relatienetwerk waaronder het cultuurplatform Nederweert.

·          Een voortrekkersrol spelen in het aangaan en bevorderen van samenwerking en afstemming tussen het betrokken onderwijs, kinderopvang, muziekverenigingen en het culturele veld.

·          Publicitaire uitingen (laten) verzorgen ten behoeve van muziekprogramma’s en afgeleide activiteiten (pers- en publieksartikelen, infobulletins, nieuwsbrieven e.d.).

Functie-eisen

·          Hbo werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding op het gebied van kunst- en cultuur(educatie), bij voorkeur muziek(educatie).

·          Inzicht in de kunst- en cultuurmogelijkheden en voorzieningen binnen de regio.

·          Inzicht in het functioneren van cultuurorganisaties en het verenigingsleven.

·          Kennis van de mogelijkheden wat betreft culturele activiteiten voor jeugd en jongeren.

·          Vaardigheden in voeren van overleg, organiseren van educatieve activiteiten, opstellen van plannen.

·          Vaardigheid in het bouwen en onderhouden van (netwerk)contacten.

Profiel

·          Bewezen affiniteit met muziekeducatie, cultuur en onderwijs.

·          Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).

·          Een vanzelfsprekende klantgerichte basishouding.

·          Organisatievermogen.

·          Verbindend vermogen met impact en overtuigingskracht.

·          In staat om zelfstandig te werken zonder solist te zijn.

·          Teamplayer.

·          Flexibele werkhouding en inzetbaarheid (werktijden zowel tijdens kantooruren als in de avonduren)

·          Bij voorkeur woonachtig in de regio Weert/Nederweert.

·          In het bezit van rijbewijs.

Wij bieden

·          Een prettige open werksfeer.

·          Een functie waar veel ruimte is voor eigen invulling.

·          Werktijden na onderling overleg.

Werkzaamheden starten m.i.v. 1 januari 2019.

Reactie onder vermelding van het bovenstaande referentienummer inclusief curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 2 november 2018 en kan gestuurd worden naar RICK t.a.v. Anne Manders, a.manders@ricknet.nl. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 46 en 47.

Wat is jouw passie?

Ik ben benieuwd waarvan jouw hart sneller gaat kloppen!

 

Vind je cursus