CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

RICK volgt het landelijk beleid nauwlettend en onderschrijft het rapport van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. De uitgangspunten van deze rapporten:

  • geef de scholen meer grip op de inhoud
  • bevorder de deskundigheid in de school
  • stel de culturele infrastructuur in dienst van de school

Voor de Provincie Limburg heeft SIEN het plan ‘Cultuureducatie met kwaliteit in Limburg’ opgesteld; een vierjarenplan 2012-2016 om cultuureducatie in Limburg een kwaliteitsboost te geven.

RICK is een van de betrokken partijen bij het tot stand komen van het plan én de uitvoering in de komende vier jaar. Vakdocenten die in het onderwijs werkzaam zijn krijgen regelmatig scholing. Zo heeft RICK experts in huis die samen met de basisschool een plan opstellen, helemaal toegesneden op de situatie van de school. 

De Provincie Brabant heeft de Cultuurloper ontwikkeld. Een online instrument om de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn vorm te geven. In 2013 zijn de voorloperscholen gestart met de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn en worden daarbij ondersteund door Kunstbalie en Marktplaatsen.

RICK is ook in Brabant betrokken bij de kwaliteitsverbetering, vakdocenten voeren activiteiten uit die onderdeel zijn van de doorlopende leerlijn.

Neem voor meer informatie contact op met RICK's afdeling Onderwijs: onderwijs@ricknet.nl

Ga terug naar onderwijs
Cultuureducatie-met-kwaliteit.jpg