Regionaal instituut Cultuur- en kunsteducatie

Onderwijs

RICK werkt samen met het onderwijs in de breedste zin van het woord. We ontwikkelen educatieve projecten met en voor het primair en voortgezet onderwijs.

Primair Onderwijs

RICK maakt educatieve projecten voor het primair onderwijs. Bijvoorbeeld activiteiten naar aanleiding van een thema of creatieve workshops tijdens een projectweek. RICK heeft alle vakkennis in huis als het gaat over muziek, dans, beeldend, nieuwe media en theater.

In de smaakmaker staan projecten voor elk niveau die RICK in het verleden heeft uitgevoerd. Een waaier vol inspiratie voor toekomstige projecten op maat. 

RICK staat voor kwaliteit en werkt mee aan het landelijk beleid: ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. RICK heeft expertise in huis als het gaat over de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en verankering van cultuureducatie in het lesprogramma van school. Goede cultuureducatie voor kinderen in het primair onderwijs vraagt ook om deskundigheid van schoolteams. Wat kan de school zelf en waar is ondersteuning bij nodig? Het antwoord op die vraag zoekt RICK graag samen met de basisschool.

Ga naar primair Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

RICK organiseert educatieve projecten voor het voortgezet onderwijs. Dat kan een programma voor CKV dagen zijn of workshops die aansluiten bij theoretische lesstof. RICK heeft alle vakkennis is huis als het gaat over muziek, dans, beeldend, nieuwe media en theater.

Enkele voorbeelden en suggesties zijn hier te vinden, maar er is veel meer mogelijk. We maken graag een programma op maat. Naast de educatieve projecten heeft RICK de expertise in huis om projecten in de vrije tijd te organiseren. Bijvoorbeeld plusprogramma’s op school waar jongeren kunnen onderzoeken wat de mogelijkheden in de eigen omgeving zijn.

RICK is acceptant van de CJP Cultuurkaart.

Ga naar voortgezet onderwijs

Buitenschoolse Opvang

RICK werkt samen met het onderwijs in de breedste zin van het woord. Ervaring in de Brede School, dagarrangementen en projecten voor de buitenschoolse opvang (BSO) heeft de afdeling Onderwijs in haar pakket.

De projecten in de smaakmaker kunnen ook als inspiratie dienen voor naschools aanbod. Een waaier vol inspiratie voor toekomstige projecten op maat.

Ga naar buitenschoolse opvang

Logo_Doen-ONDERTITEL-KLEUR.png

Cultuureducatie met kwaliteit

Rick volgt het landelijk beleid nauwlettend en onderschrijft het rapport van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. De uitgangspunten van deze rapporten:

  • geef de scholen meer grip op de inhoud
  • bevorder de deskundigheid in de school
  • stel de culturele infrastructuur in dienst van de school
Ga naar cultuureducatie met kwaliteit